De Overlegscheiding

Overlegscheiden: advocaten en het team werken samen voor het beste resultaat

Soms is het prettig om u gesteund te weten door een advocaat die alleen voor u optreedt. Echter, u voelt ook wel wat voor mediation. Dan is de Overlegscheiding iets voor u.

Waar staat Overlegscheiden voor? Met meerdere professionals samen werken aan een scheiding en dat tot een goed einde brengen. De gekozen (eigen) advocaten staan niet tegenover elkaar en dienen niet alleen het belang van de eigen cliënt, maar hebben ook oog voor het gerechtvaardigde belang van de ander. Het doel is om er samen uit te komen. De advocaten vormen een team. Aan dit team kunnen andere professionals verbonden worden, zoals een psycholoog/coach of een financieel deskundige (bijvoorbeeld een fiscalist).

Het team (of dit nu enkel bestaat uit twee advocaten of een team van twee advocaten, een coach en/of een financieel deskundige) probeert een klimaat te creëren waarin ieder van de partners tot zijn/haar recht komt, rekening wordt gehouden met alle betrokken belangen (waaronder die van de kinderen) en goede afspraken worden gemaakt op het punt van de zorgregeling, kinder-/partneralimentatie en de vermogensrechtelijke afwikkeling.

Op het eerste oog lijkt het allemaal wat zwaar: ook een coach of psycholoog inzetten bij de scheiding. In de praktijk blijkt dat echter heel goed te werken. Het kan soms lastig zijn om met elkaar aan tafel zitten en zakelijke afspraken te maken, als er op emotioneel vlak nog van alles speelt en mogelijk niet uitgesproken is. In dat geval kan een coach of psycholoog de scherpe kantjes ervan afhalen en daardoor ruimte creëren om correcte zakelijke afspraken te maken.

Voorafgaand aan de zakelijke afwikkeling, een aantal gespreken met een coach (tevens lid van het team) hebben, doet echt wonderen.

De advocaten die lid zijn van het team hebben als taak om tot een correcte en zakelijke afwikkeling van de scheiding te komen. De advocaten zijn er niet op uit enkel voor de eigen cliënt te scoren, maar gaan voor het partijen overstijgend belang: het streven is een totale regeling te krijgen die in balans is en waar een ieder zich kan vinden. Dit komt ook tot uitdrukking in het volgende: mocht een Overlegscheidingstraject onverhoopt geen succes zijn en het niet tot een regeling komen, dan treedt het hele team terug. De individuele teamleden (en dus ook de advocaten) mogen niet meer voor hun cliënt optreden. Kortom: advocaten versterken elkaar in een Overlegscheiding en daar hebben (ex-)partners echt iets aan. Overigens geldt ook hier dat alle betrokkenen een geheimhoudingsverplichting hebben. Ook de partners mogen later niet uit de school klappen over wat in de Overlegscheiding heeft gespeeld, tenzij daar uitdrukkelijk andere afspraken over zijn gemaakt (in een schriftelijke door de partners ondertekende overeenkomst).

Wij zijn lid van de Vereniging van Collaborative Professionals (VvCP). Voor meer informatie met betrekking tot de Overlegscheiding, zie de site van de VvCP: www.vvcp.nl.

Is mediation, echtscheidingsbemiddeling of Overlegscheiden het niet voor u, maar kiest u liever voor een eigen advocaat, klik dan hier.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer weten, bel dan gerust even. Het kost niets, maar kan u mogelijk duidelijkheid en rust geven (tel.: 024-3246100). Een antwoord op veel voorkomende vragen en interessante uitspraken van rechters vindt u hier.

De Overlegscheiding

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Bel
024-3246100 of mail ons.

Andy Klaassen
  • Personen- en familierecht
  • Scheidingsmediation
  • Parenting Coordination
Meer over Andy Klaassen
Willeke Kweens
  • Personen- en familierecht
  • Scheidingsmediation
  • Parenting Coordination
Meer over Willeke Kweens

Opzoek naar een
ervaren mediator?

Tijdens een mediation is er veel meer ruimte om te werken aan de onderlinge communicatie.