Pensioenen

Pensioen is voor later, maar vergeet het niet nu te regelen

Afhankelijk van het huwelijksvermogensregime, respectievelijk de partnerschapsvoorwaarden of huwelijksvoorwaarden danwel de afspraken die bijvoorbeeld in een samenlevingsovereenkomst zijn opgenomen, moet ook nog de oude dag geregeld worden.

Voor zover er pensioenrechten zijn opgebouwd die vallen onder de wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding, bent u in beginsel over en weer gerechtigd tot de staande (tijdens het) huwelijk (of het geregistreerd partnerschap) opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken.

Die aanspraken moeten – zoals dat heet – verevend worden. Dat kost in beginsel nu geen geld, maar heeft natuurlijk wel consequenties voor de uitkering zoals u die t.z.t. zult ontvangen. Die verevening kan op allerlei manieren worden vormgegeven. De afspraken moeten tijdig gemeld worden aan eventuele pensioenverzekeraars.

Zijn er rechten in eigen beheer opgebouwd (in een besloten vennootschap waarin door één van de partners aandelen worden gehouden), dan kan dat betekenen dat die rechten moeten worden afgestort onder een verzekeraar. De vraag is soms of dat mogelijk en/of wenselijk is. Daar moeten goede afspraken over gemaakt worden.

De verevening ziet niet op eventueel opgebouwde rechten terzake bijzonder nabestaandenpensioen. U kunt daar ook afspraken over maken of misschien liggen die al vast in de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden.

Misschien zijn er wel lijfrenteovereenkomsten danwel koopsompolissen die op enig moment tot uitkering komen en die in een verdeling of verrekening kunnen worden betrokken en dus later aangewend kunnen worden voor de oude dag.

Kortom: het is van belang ook daar nu en niet later (maatwerk-)afspraken over te maken.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten, bel dan gerust even. Het kost niets, maar kan u mogelijk duidelijkheid en rust geven (tel.: 024-3246100).

Een antwoord op veel voorkomende vragen en interessante uitspraken van rechters vindt u hier.

Pensioenen

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Bel
024-3246100 of mail ons.

Andy Klaassen
  • Personen- en familierecht
  • Scheidingsmediation
  • Parenting Coordination
Meer over Andy Klaassen
Willeke Kweens
  • Personen- en familierecht
  • Scheidingsmediation
  • Parenting Coordination
Meer over Willeke Kweens

Opzoek naar een
ervaren mediator?

Tijdens een mediation is er veel meer ruimte om te werken aan de onderlinge communicatie.