Ieder een eigen advocaat

Correct, zakelijk, to the point, maar ook oog voor het grote geheel

Is het niet mogelijk om te kiezen voor mediation, echtscheidingsbemiddeling of een Overlegscheiding, dan kunt u zich door ons als advocaat laten bijstaan.

U bent verzekerd van een constructieve, maar wel kritische advocaat. Het is een misverstand dat een advocaat alleen maar doet wat de cliënt wenst. In het familierecht gaat het erom dat een advocaat de cliënt informeert over de rechten en verplichtingen, de pro’s en de contra’s van bepaalde beslissingen en bij dat alles ook oog blijft houden voor de gerechtvaardigde belangen van anderen, zoals de kinderen en de ex-partner (en andere personen die geraakt worden door het scheidingsproces).

In de samenleving leeft wel de gedachte dat wanneer een zaak in handen is van advocaten, het dan snel uitloopt op een vechtscheiding: een beladen woord. Het tegenovergestelde is waar: veruit de meeste zaken worden in goed onderling overleg door twee advocaten (en hun cliënten) geregeld en zo het niet tot een regeling kan komen, wordt het geschil voorgelegd aan de rechter. Dan is er niet sprake van een vechtscheiding, maar een situatie waarbij twee partners een verschil van mening hebben en uiteindelijk de rechter de knoop laten doorhakken.

Is de zaak bij de rechter aanhangig, dan wordt met respect voor de ander geprocedeerd, overeenkomstig de standaard die u van een goed advocaat mag verwachten: correct, zakelijk en to the point. Ook wanneer de rechter heeft moeten oordelen over een zorgregeling, kinder- en partneralimentatie, de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap of de afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden of welke regeling ook is overeengekomen: u blijft elkaar waarschijnlijk tegenkomen, in het bijzonder wanneer u samen kinderen hebt. Dan moet het niet zo zijn dat een procedure de relatie blijvend verstoord heeft.

Bedenk het volgende: soms voelt het fijn eens goed van u af te bijten en de ander te zeggen waar het op staat. Soms worden daarbij grenzen overschreden. Hoeveel plezier heeft u hiervan gehad? Waarschijnlijk was het genoegen (als al) van korte duur. Al snel blijkt er niets veranderd of erger: de verhoudingen zijn verslechterd. Had het niet meer voldoening gegeven als u voor een iets meer gedoseerde benadering had gekozen, ook al was dat op dat moment misschien moeilijk?

Eenvoudig: benader de ander zoals u zelf benaderd wilt worden. Als advocaat kunnen wij daarbij uw gids zijn.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten, bel dan gerust even. Het kost niets, maar kan u mogelijk duidelijkheid en rust geven (tel.: 024-3246100).

Een antwoord op veel voorkomende vragen en interessante uitspraken van rechters vindt u hier.

Ieder een eigen advocaat

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Bel
024-3246100 of mail ons.

Andy Klaassen
  • Personen- en familierecht
  • Scheidingsmediation
  • Parenting Coordination
Meer over Andy Klaassen
Willeke Kweens
  • Personen- en familierecht
  • Scheidingsmediation
  • Parenting Coordination
Meer over Willeke Kweens

Opzoek naar een
ervaren mediator?

Tijdens een mediation is er veel meer ruimte om te werken aan de onderlinge communicatie.