Kinderalimentatie en de bijdrage aan een jong-meerderjarige (kinderen ouder dan 17 en jonger dan 21 jaar)

De kosten van de kinderen naar rato van draagkracht van de ouders samen vaststellen en betalen

Als ouders moet u voorzien in de kosten van opvoeding en verzorging van de minderjarige kinderen en in beginsel ook van uw kinderen zolang zij ouder dan 17 jaar zijn, maar jonger dan 21.

Allereerst rijst de vraag wat de behoefte aan een bijdrage is van het individuele kind. Daarnaast kunnen ouders natuurlijk niet meer bijdragen dan dat hun draagkracht groot is.

De behoefte wordt in grote lijnen bepaald door de levensstandaard van de ouders ten tijde van het uiteengaan. Uitzonderingen daargelaten, kan gesteld worden dat bij een bepaald netto gezinsinkomen van de ouders, een zeker kostenplaatje van de kinderen hoort. Hier is het nodige onderzoek naar gedaan en de uitkomsten zijn vervat in tabellen en rekenmodellen die in de rechtspraak worden gebruikt.

Alimentatie rekenen is echter maatwerk, dus het kan zijn dat in bepaalde gevallen van een andere kostenplaatje moet worden uitgegaan. Of de ouders (of één van hen) in die kosten kunnen (kan) voorzien is afhankelijk van de vraag hoeveel draagkracht een ouder heeft. Ook is het natuurlijk van belang om te weten hoeveel dagen gemiddeld genomen per week een kind door de ene of de andere ouder wordt verzorgd. Ook dat is een factor die bij de berekening van de kinderalimentatie moet worden meegenomen.

Wij beschikken over een prima rekenprogramma waarmee de hoogte van de kinderalimentatie kan worden berekend.

Is een kind 18 jaar maar nog geen 21 en kan het niet in het eigen levensonderhoud voorzien (bijvoorbeeld in verband met studie), dan bestaat er nog steeds een onderhoudsverplichting van de ouders jegens het kind. Het kind heeft een eigen vorderingsrecht. De hoogte van een bijdrage is bijvoorbeeld afhankelijk van de vraag of een kind al dan niet studeert. Wordt er gestudeerd, dan wordt er vaak aansluiting gezocht bij de normen voor de wet Studiefinanciering. Doorgaans is de behoefte van zo’n jong-meerderjarige dan ook hoger dan die van een minderjarige en dat maakt dat ouders in beginsel – naar draagkracht – meer moeten bijdragen.

Wanneer een kind meerderjarig is, dan moet met het kind zelf afspraken rond de bijdrage worden gemaakt. Doe dat in onderling overleg en maak bijvoorbeeld ook afspraken op het punt van het hebben van bijbaantjes, etc. en welke invloed dat heeft (of juist niet) op de te betalen bijdrage. Bespreek ook hoeveel een kind in het kader van de wet Studiefinanciering gaat lenen.

Als de bijdrage ten behoeve van de kinderen is betaald, kan het zijn dat er nog ruimte is voor partneralimentatie.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten, bel dan gerust even. Het kost niets, maar kan u mogelijk duidelijkheid en rust geven (tel.: 024-3246100).

Een antwoord op veel voorkomende vragen en interessante uitspraken van rechters vindt u hier.

Kinderalimentatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Bel
024-3246100 of mail ons.

Andy Klaassen
  • Personen- en familierecht
  • Scheidingsmediation
  • Parenting Coordination
Meer over Andy Klaassen
Willeke Kweens
  • Personen- en familierecht
  • Scheidingsmediation
  • Parenting Coordination
Meer over Willeke Kweens

Opzoek naar een
ervaren mediator?

Tijdens een mediation is er veel meer ruimte om te werken aan de onderlinge communicatie.