Parenting Coordination

Hebt u als ouders een discussie/geschil waar u samen niet uit komt, dan is Parenting Coordination iets voor u.

Via deze methode kunnen geschilpunten (door zeer ervaren familierechtspecialisten) relatief snel tot een oplossing worden gebracht. Dit werkt de-escalerend en maakt dat – niet opgeloste – geschillen minder ophopen en leiden tot een grote escalatie en breuk tussen de ouders.

Zodra een PC (veelal via mailcontact met de ouders) heeft geconstateerd dat er een geschil is, worden de ouders voor een overleg uitgenodigd. De PC zal via mediationtechnieken onderzoeken of de ouders overeenstemming kunnen bereiken over dit geschil. Wanneer dit niet mogelijk is, bekijkt de PC of er nadere informatie nodig is, bijvoorbeeld door het horen van school, coach, therapeut, voogd e.d. en worden de kinderen vanaf een bepaalde leeftijd gehoord. De PC zal de ouders na die (veelal telefonische) gesprekken nogmaals uitnodigen voor een terugkoppeling en kijken of dan alsnog overeenstemming kan worden bereikt. Lukt dat niet, dan kan de PC voor de ‘kleinere gezagsbeslissingen’ een bindend advies geven, waar de ouders aan gehouden zijn. Voor ‘grotere gezagsbeslissingen’ (zoals een schoolkeuze, verhuizing, alimentatie, etc.) kan de PC een voorstel doen of een schriftelijke aanbeveling opstellen dat de ouders op basis van vrijwilligheid kunnen volgen. Wil één van de ouders toch iets anders, dan kan de ouder het geschil waarover een aanbeveling is gegeven alsnog aan de Rechtbank voorleggen. Is geen overleg met de kinderen of derden nodig, dan kan het zijn dat al na het eerste gesprek al een bindend advies of aanbeveling wordt gegeven.

De kracht van PC zit in het (doorgaans) zeer kortdurende traject via een zeer ervaren specialist, waardoor ‘de angel’ er zoveel mogelijk snel uitgehaald kan worden. Zeker in de eerste periode na de scheiding waar de emoties soms nog hoog oplopen en/of men nog een weg moet vinden in de uitvoering van het ouderschapsplan is PC als ‘scheidingsnazorg’ een goed en beproefd middel. Maar ook helemaal aan het begin van een scheiding als veel nog niet is geregeld, kan PC goed worden ingezet om zoveel mogelijk te voorkomen dat die scheiding een complexe scheiding wordt. Zelfs nadat een beschikking voorlopige voorzieningen is gegeven en de ouders tegen kleine praktische geschillen aanlopen die tot hoge emoties leiden, kan PC goed worden ingezet om te voorkomen dat geschillen uit de hand lopen en de relatie tussen de ouders verhard.

Deze methode is relatief nieuw in Nederland, maar wordt al jaren in o.a. Amerika, Canada en Zuid Afrika met veel goede ervaringen toegepast. Parenting Coordination is door zeer ervaren familierechtspecialisten (zowel advocaten als gedragswetenschappers) naar Nederland gehaald, omdat wij denken dat veel familieleed voorkomen kan worden wanneer er een beter nazorg na een scheiding komt in het geval de ouders er zelf niet uitkomen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten, bel dan gerust even. Het kost niets, maar kan u mogelijk duidelijkheid en rust geven (tel.: 024-3246100).

Een antwoord op veel voorkomende vragen en interessante uitspraken van rechters vindt u hier.

Parenting Coordination

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Bel
024-3246100 of mail ons.

Andy Klaassen
  • Personen- en familierecht
  • Scheidingsmediation
  • Parenting Coordination
Meer over Andy Klaassen
Willeke Kweens
  • Personen- en familierecht
  • Scheidingsmediation
  • Parenting Coordination
Meer over Willeke Kweens

Opzoek naar een
ervaren mediator?

Tijdens een mediation is er veel meer ruimte om te werken aan de onderlinge communicatie.