Partneralimentatie

Alimentatie betekent zorgen voor elkaar omdat de een het (nog) nodig heeft en de ander het kan geven.

Bent u gehuwd geweest of was er sprake van een geregistreerd partnerschap, dan bent u na scheiding over en weer jegens elkander gehouden om in elkaars levensonderhoud te voorzien.

Hierbij spelen vragen als behoeftigheid, behoefte en draagkracht. Hoofdregel is dat een alimentatiegerechtigde zoveel als mogelijk in het eigen levensonderhoud moet (proberen te) voorzien (dat is een vraag van behoeftigheid). Als die behoeftigheid een gegeven is, rijst de vraag wat de behoefte dan eigenlijk is. Dat wordt gerelateerd aan het inkomen en de stand van fortuin van de (ex) partners ten tijde van het uiteengaan.

Er is veel geschreven en geprocedeerd over het fenomeen ‘behoefte’. In grote lijnen zou wel gesteld kunnen worden dat de behoefte van een alimentatiegerechtigde als volgt kan worden berekend: neem het totaal netto gezinsinkomen ten tijde van het uiteengaan, breng hierop in mindering de kosten van de kinderen en neem van hetgeen dan resteert, 60%. Dat is dan het behoefteplafond van de alimentatiegerechtigde. Trek van dit behoefteplafond het inkomen uit arbeid en/of vermogen af dat de alimentatiegerechtigde geniet en zie hier: dit is het bedrag van de resterende behoefte.

Dit zegt echter nog niets over de beantwoording van de vraag of de alimentatieplichtige wel voldoende draagkracht heeft om hetgeen de alimentatiegerechtigde tekort komt, te betalen.

Daarvoor moet een draagkracht- of alimentatieberekening worden gemaakt.

Wij beschikken over een rekenprogramma waarmee de draagkracht en mogelijke alimentatie kan worden berekend.

Alimentatie berekenen is maatwerk en er is sprake van een momentopname. Wijzigt het inkomen of wijzigen de lasten, dan kan de draagkracht toe- of afnemen bij de alimentatieplichtige. Wijzigt het inkomen of wijzigen de lasten van de alimentatiegerechtigde, dan kan dat ook weer consequenties voor de hoogte van de alimentatie hebben.

Recht op partneralimentatie is er, maar onder invloed van de veranderende maatschappelijke opvattingen, is in de loop der jaren het recht op een bijdrage in tijd steeds meer bekort. Zorg er dus voor dat – bezien vanuit de alimentatiegerechtigde – u zoveel als mogelijk in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien wanneer de alimentatie eindigt.

Zijn er afspraken rond de zorg voor de kinderen gemaakt, de kinder- en/of partneralimentatie vastgesteld, dan moet u ook nog afspraken maken omtrent de verdeling van het vermogen. Klik hier.

Meer informatie over partneralimentatie?

Heeft u vragen of wilt u meer weten, bel dan gerust even. Het kost niets, maar kan u mogelijk duidelijkheid en rust geven (tel.: 024-3246100).

Een antwoord op veel voorkomende vragen en interessante uitspraken van rechters vindt u hier.

Partneralimentatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Bel
024-3246100 of mail ons.

Andy Klaassen
  • Personen- en familierecht
  • Scheidingsmediation
  • Parenting Coordination
Meer over Andy Klaassen
Willeke Kweens
  • Personen- en familierecht
  • Scheidingsmediation
  • Parenting Coordination
Meer over Willeke Kweens

Opzoek naar een
ervaren mediator?

Tijdens een mediation is er veel meer ruimte om te werken aan de onderlinge communicatie.