30/11/21
blog-profile Andy Klaassen

Afkoop alimentatie

Soms is het prettig om na een scheiding een aantal zaken gewoon definitief af te wikkelen en het boek te sluiten. Zo kan het goed zijn om bijvoorbeeld de partneralimentatie af te kopen. Wanneer partneralimentatie wordt overeengekomen of door de rechter wordt vastgesteld, is dat feitelijk een overeenkomst of een uitspraak op basis van een aantal uitgangspunten. Er wordt een foto genomen van dat moment en de dan relevante omstandigheden en dat leidt tot een bepaald bedrag aan partneralimentatie. Als er sprake is van een relevante wijziging van omstandigheden, dan kan de partneralimentatie weer opnieuw worden aangekaart (via onderling overleg of eventueel via de rechter).

Afhankelijk van de vraag of u de alimentatieplichtige of de alimentatiegerechtigde bent, is er het nodige dat spreekt voor of tegen een afkoop. Voor een alimentatieplichtige geldt dat deze op enig moment van terugkerende discussies omtrent de hoogte van het inkomen en de hoogte van de relevante lasten verlost is. Is de alimentatie afgekocht en stijgt later het inkomen ten opzichte van het inkomen dat als uitgangspunt is genomen, dan kan dat gunstig zijn. Blijkt het inkomen later lager te zijn, dan zou u als alimentatieplichtige er wellicht op tekort kunnen komen. Het is een kwestie van goede en kwade kansen onderscheiden en een keuze maken.

Van belang kan ook zijn of de fiscale benadering van afkoop verandert. Het fiscaal voordeel te bereiken met een afkoop, is tegenwoordig minder dan vroeger (en zal in de komende jaren verder worden afgebouwd).

De alimentatiegerechtigde kan gebaat zijn bij een bedrag ineens. Weet wel dat in beginsel zo’n bedrag progressief wordt belast. In onderling overleg kan overigens nog wel aan belastingdrukoptimalisatie worden gedaan.

Mocht een alimentatiegerechtigde spelen met de gedachte om te hertrouwen of te gaan samenleven als ware gehuwd, dan is dat een element dat meegewogen moet worden. Immers, bij hertrouwen of samenleven als ware gehuwd, vervalt in beginsel het recht op partneralimentatie. Als is afgekocht, dan heeft het daarna samenleven als ware gehuwd voor de voorheen alimentatiegerechtigde in beginsel geen gevolgen. De afkoop was immers al een feit.

Voor de alimentatieplichtige geldt: weet dat het zo kan zijn dat wanneer u nu afkoopt, morgen uw ex-partner al kan gaan samenleven als ware gehuwd. It’s all in the game.

De vraag rijst altijd hoe hoog dan de afkoopsom zou moeten zijn. Van belang is daarbij natuurlijk allereerst welk bedrag in beginsel maandelijks door de alimentatieplichtige aan de alimentatiegerechtigde zou moeten (of kunnen) worden betaald. Vervolgens moet gekeken worden wat de maximale theoretische looptijd van de alimentatieplicht is. Daarbinnen zal men elkaar ergens moeten vinden.


Opzoek naar een
ervaren mediator?

Tijdens een mediation is er veel meer ruimte om te werken aan de onderlinge communicatie.