17/02/22
blog-profile Andy Klaassen

Partneralimentatie en de belastingdienst

Wanneer u als alimentatieplichtige partneralimentatie aan uw ex-partner betaalt, dan is deze voor u ‘aftrekbaar’ (zoals dat in de volksmond heet).

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, ontvangt u dus een stukje terug van de belastingdienst in de vorm van fiscaal voordeel/teruggave inkomstenbelasting. Tot voor een paar jaar kon dat voordeel nog oplopen tot 52%. Evenwel is dit voordeel in de loop van de tijd teruggebracht.

Per 1 januari 2020 is de betaalde alimentatie nog slechts aftrekbaar tegen maximaal 46%. Voor 2021 wordt dat maximaal 43%. In 2022 zakt het percentage naar 40%, om uiteindelijk in 2023 te eindigen op 37,05%.

Dat betekent dat (tenzij de wetgever de tarieven weer aanpast) de alimentatieplichtige netto steeds meer betaalt, ongeacht of zijn/haar situatie verder gewijzigd is. Dat kan dus betekenen dat het verstandig is om met uw ex-partner eens te overleggen over een aanpassing van de partneralimentatie. Overigens – bij gelijkblijvende omstandigheden – verandert er voor uw ex-partner niets. Bij hem/haar wordt de ontvangen alimentatie nog steeds gevoegd bij het overige inkomen en wordt conform het progressieve belastingstelsel met hem/haar afgerekend. De alimentatieplichtige wordt er dus ‘slechter van’; de alimentatiegerechtigde wordt er niet beter van en langzaam maar zeker kunnen de verhoudingen scheef komen te liggen. Als u samen besluit om de alimentatie opnieuw te (laten) berekenen, dan moet wel rekening worden gehouden met alle omstandigheden, dus ook een eventueel gewijzigd (hoger) inkomen aan de zijde van de alimentatieplichtige, maar ook aan de zijde van de alimentatiegerechtigde. Dat geldt ook voor het geval bepaalde lasten (zoals woonlasten) zijn toe- of afgenomen.


Opzoek naar een
ervaren mediator?

Tijdens een mediation is er veel meer ruimte om te werken aan de onderlinge communicatie.