01/03/22
blog-profile Andy Klaassen

Duur alimentatie: verlenging mogelijk?

In de wet zijn regels opgenomen met betrekking tot de in beginsel maximale duur van de alimentatie. Dat wil echter niet zeggen dat op die alimentatieduur geen uitzonderingen bestaan. Zo kan een alimentatiegerechtigde verlenging van de alimentatieduur vragen. Dat moet hij/zij doen binnen drie maanden nadat de wettelijke termijn verstreken is. De rechter moet dan alle omstandigheden van het geval wegen. In de afgelopen jaren is evenwel gebleken dat in de rechtspraak zeer terughoudend wordt omgegaan met deze verlengingsmogelijkheid. De basisgedachte is immers dat – nu juist gelet op de gewijzigde maatschappelijke opvattingen – de alimentatiegerechtigde weet wat de termijn is en daar heeft hij/zij het mee te doen.

Er zijn echter situaties denkbaar waarbij dat tot een onevenredig nadeel voor de alimentatiegerechtigde kan leiden. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn wanneer de alimentatiegerechtigde blijvend arbeidsongeschikt is en niet in staat is om verder in het eigen levensonderhoud te voorzien (en ook overigens dus niet beschikt over middelen, zoals bijvoorbeeld een vermogen waarop kan worden ingeteerd). In zo’n geval kan – alle omstandigheden wegend – een rechter oordelen dat een verlenging van de alimentatieduur op z’n plaats is (waarbij de rechter ook kan bepalen tot wanneer die verlenging dan zou moeten lopen en of andermaal een verlening gevraagd kan worden).


Opzoek naar een
ervaren mediator?

Tijdens een mediation is er veel meer ruimte om te werken aan de onderlinge communicatie.