20/12/21
blog-profile Andy Klaassen

Indexatie kinderalimentatie

Kinder- en partneralimentatie houdt in beginsel gelijke tred met de inflatie. Doorgaans wordt per 1 januari van ieder jaar de indexatie door de Minister van Justitie kenbaar gemaakt. Voor het jaar 2022 is deze gesteld op 1,9%. In de praktijk wordt nog wel eens vergeten deze indexatie door te voeren. U moet dat zelf in de gaten houden. Let op: er is sprake van indexatie over indexatie (rente over rente). U kunt de indexatie uitsluiten, echter aangenomen mag worden dat bij kinderalimentatie dit er niet toe mag leiden dat er uiteindelijk minder wordt betaald dan op grond van de gangbare normen verschuldigd is.


Opzoek naar een
ervaren mediator?

Tijdens een mediation is er veel meer ruimte om te werken aan de onderlinge communicatie.