03/02/22
blog-profile Andy Klaassen

Kinderalimentatie

Men zegt wel eens: kinderalimentatie is van openbare orde. Wat betekent dat eigenlijk?

Ouders zijn in beginsel vrij om samen afspraken met betrekking tot de kinderalimentatie (de kosten van opvoeding en verzorging van de minderjarige kinderen) te maken. Daar zijn echter grenzen aan. Ouders hebben zich in beginsel te houden aan de in de rechtspraak in Nederland ontwikkelde gangbare normen, ook wel de ‘alimentatienormen’. Afhankelijk van bijvoorbeeld het netto gezinsinkomen ten tijde van het uiteengaan van de ouders en afhankelijk van hoe de ‘living’ is geweest toen men nog als gezin bij elkaar was, hebben de kinderen een bepaalde behoefte. Afhankelijk van hun draagkracht, moeten de ouders in die behoefte zoveel als mogelijk voorzien. Als zij echter op basis van de gangbare normen meer kunnen bijdragen dan dat zij daadwerkelijk betalen of overeenkomen, dan is de rechter daar niet aan gebonden. Die kan dat terzijde schuiven. Kinderalimentatie is immers ‘van openbare orde’. Daar wordt niet mee gemarchandeerd. “Gewoon” betalen wat betaalt moet worden. Wel kunt u als ouders afspreken om ten behoeve van de kinderen meer te betalen dan waartoe u strikt gehouden bent. Daar zitten overigens wel risico’s aan: wanneer u desbewust afwijkt van de wettelijke normen (ten gunste van de kinderen) dan kunt u op een later moment daar niet meer eenvoudig van af.


Opzoek naar een
ervaren mediator?

Tijdens een mediation is er veel meer ruimte om te werken aan de onderlinge communicatie.