06/12/21
blog-profile Willeke Kweens

Kinderalimentatie afkopen: kan dat?

Daar kan verschillend over gedacht worden. Het is aannemelijk dat zo’n afspraak zeer kritisch wordt ontvangen door een rechter in het voorkomend geval. Immers, er kunnen geen afspraken ten nadele van de kinderen (op het punt van de alimentatie) door de ouders worden gemaakt.

Het is bijvoorbeeld nog maar de vraag of het bedrag dat als uitgangspunt voor de maandelijkse bijdrage is bepaald, wel verschuldigd is in de komende jaren. Zou het niet hoger moeten worden of zijn? Zo ja, dan zou het in één keer betalen van vele termijnen kunnen betekenen dat de kinderen daarop tekort komen.

Wat gebeurt er in het geval een aanzienlijk bedrag ten titel van afkoop kinderalimentatie aan één van de ouders wordt betaald, maar uiteindelijk het bedrag aan iets anders wordt besteed en dus niet ten goede is gekomen aan de kinderen?

Grote kans dat de betaler opnieuw zal moeten betalen. Immers, de kinderen mogen er niet op tekort komen. Afkoop van kinderalimentatie is dus geen werkbare optie. Niet doen dus.


Opzoek naar een
ervaren mediator?

Tijdens een mediation is er veel meer ruimte om te werken aan de onderlinge communicatie.