13/11/21
blog-profile Andy Klaassen

Partner-/kinderalimentatie en Corona

U bent samen een bepaald bedrag terzake kinder- en/of partneralimentatie overeengekomen, danwel de rechter heeft dat bij beschikking vastgesteld. Is er nadien sprake van een relevante wijziging van omstandigheden, dan kan de kinder- of partneralimentatie worden gewijzigd.

Het kan zijn dat ten gevolge van de Coronacrisis het inkomen is gewijzigd. Dat probleem is o.a. te zien bij ondernemers. De overheid heeft steunmaatregelen getroffen, maar in de meeste gevallen zijn die ruim onvoldoende om het inkomstenniveau pre Corona te handhaven. Er is dan in beginsel sprake van een relevante wijziging van omstandigheden en dat kan maken dat de alimentatie moet wijzigen. Probleem is evenwel dat (zeker bij kinderalimentatie) een rechter niet snel geneigd is om alimentatie met terugwerkende kracht te verlagen. Vaak is daar wel aanleiding toe, omdat immers een ondernemer pas bij het vaststellen van de jaarrekening echt een beeld heeft hoe zijn onderneming ervoor staat. Voor wat betreft de alimentatie loopt de ondernemer dus dan al achter de feiten aan. Bent u lekker vlot met de jaarrekening dan is die wellicht gereed in februari van het jaar volgend op het boekjaar waarin het resultaat zo onder druk is komen te staan. Is er reden voor wijziging, dan heeft u dus al vanaf januari van het daaraan voorafgaande jaar, te veel betaald (of te veel ontvangen), wanneer puur naar inkomen en draagkracht wordt gekeken. En dan kan het ook nog zijn dat eventuele steunmaatregelen – achteraf bezien – weer deels moeten worden terugbetaald. Het is dan vaak ook niet makkelijk om helder te krijgen van welk inkomen bij het berekenen van de draagkracht van de alimentatieplichtige moet worden uitgegaan (overigens: dat geldt evenzogoed voor een alimentatiegerechtigde tevens ondernemer).

Alle reden dus om met elkaar aan tafel te gaan zitten en afspraken te maken over de ingrediënten die gebruikt worden om een nieuwe berekening te maken van de draagkracht en daarbij tevens af te spreken dat bijvoorbeeld over een jaar en over twee jaar (als de gevolgen van de bijzondere omstandigheden zoals Corona hopelijk zijn uitgewerkt) alles nog eens te herijken. Dan wordt pas duidelijk of wel – achteraf gezien – van de juiste uitgangspunten is uitgegaan. Spreek dan af dat afhankelijk van de uitkomst, de alimentatieplichtige nog wat bijbetaalt, of zo mogelijk nog wat terugkrijgt. Dat is ook fair naar beide (ex-)partners en de kinderen toe. Niemand betaalt teveel en niemand krijgt teveel. Als men bereid is op deze wijze zaken met elkaar af te stemmen, met wederzijds respect, dan kan dat alleen maar de verhoudingen ten goede komen. Regelen dus!


Opzoek naar een
ervaren mediator?

Tijdens een mediation is er veel meer ruimte om te werken aan de onderlinge communicatie.