03/11/21
blog-profile Willeke Kweens

Huwelijkse voorwaarden

Of u nu voor 1 januari 2018 of daarna bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, wanneer u de gang naar de notaris heeft gemaakt en huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden heeft gemaakt, dan vindt u daarin (o.a.) de spelregels met betrekking tot de huwelijksvermogensrechtelijke afwikkeling, wanneer u uit elkaar gaat. Zovele partijen, zovele huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden. Er is dus niet een standaard model. Vaak zijn huwelijkse voorwaarden maatwerk en ook vaak ontstaat vele jaren laten discussie over de vraag wat de beide partijen nu eigenlijk voor ogen stond. Wat bedoelde de één en wat dacht de ander daarbij? Heeft men elkaar wel goed begrepen en heeft de notaris dat verwoord op een wijze die partijen bij het aangaan van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap voor ogen stond? Het wil nog wel eens voorkomen dat – zeker wanneer al vele jaren geleden de huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden zijn gemaakt – de ideeën daarover uiteenlopen. Dat kan leiden tot veel frustratie en ongenoegen. Vertel dan nog maar eens precies wat de bedoeling was. In zo’n geval kan natuurlijk allereerst worden teruggegrepen naar de tekst van de overeenkomst/voorwaarden. Zijn die echter niet eenduidig en dus voor meerderlei uitleg vatbaar, dan komt het aan op beantwoording van de vraag wat partijen over en weer bedoeld hebben te regelen en wat zij over en weer van elkaar in dat kader hebben mogen begrijpen. Van belang is daarbij ook te weten of de notaris dat in correspondentie heeft vastgelegd (bijvoorbeeld via een nadere (schriftelijke) uitleg of via besprekingsverslagen). Vaak kan er dan met behulp van de notaris wel een oplossing worden gevonden. Lukt dat niet, dan zal de rechter zo nodig de knoop moeten doorhakken.

Opzoek naar een
ervaren mediator?

Tijdens een mediation is er veel meer ruimte om te werken aan de onderlinge communicatie.