21/10/21
blog-profile Willeke Kweens

Verrekenbedingen

In de huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden worden vaak verrekenbedingen opgenomen. Grofweg zijn twee soorten verrekenbedingen te onderscheiden, te weten: het periodiek en het finaal verrekenbeding.

De verrekenbedingen kennen allemaal een eigen definitie en die blijkt uit de akte huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden. Veelal komt het erop neer dat de partners zich jegens elkander verbinden om ieder jaar aan het eind van het jaar met elkaar (bij helfte) te verrekenen hetgeen men van het inkomen over heeft (bijvoorbeeld inkomen uit arbeid en/of uit onderneming onder aftrek van bepaalde kosten en/of belastingen). Na de champagne en de oliebollen afrekenen dus. Zo niet, dan kan dat later bij scheiding tot onverwachte en vervelende problemen aanleiding geven.

Is er sprake van een finaal verrekenbeding, dan betekent dat doorgaans dat in de eigendomsverhoudingen weliswaar niets verandert, maar dat de partners bij het einde van het huwelijk alle vermogensbestanddelen waarderen en de waarde met elkaar verrekenen. Het lost zich dus op in geld.

Het ene periodiek verrekenbeding is niet het andere, gelijk het ene finale verrekenbeding niet hetzelfde effect heeft als het andere finale verrekenbeding. Van belang is te weten hoe de tekst luidt, hoe deze redelijkerwijs moet worden begrepen en wat partijen en zo mogelijk de notaris hebben bedoeld te regelen.

Duidelijk is wel dat de afgelopen decennia veel (ex-)partners bij het einde van het huwelijk/geregistreerd partnerschap werden geconfronteerd met een heel ander effect van bijvoorbeeld een periodiek verrekenbeding als dat men ooit had bedacht. De bedoeling is immers dat de partners zich tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap houden aan de afspraken die in de voorwaarden vastliggen. Doet men dat niet, dan kan dat vergaande consequenties hebben. Zie daarvoor één van onze blogs.


Opzoek naar een
ervaren mediator?

Tijdens een mediation is er veel meer ruimte om te werken aan de onderlinge communicatie.