29/10/21
blog-profile Andy Klaassen

Niet nagekomen periodiek verrekenbeding

Heeft u huwelijkse voorwaarden (partnerschapsvoorwaarden) gemaakt en staat daarin opgenomen een periodiek verrekenbeding waarbij overgespaard inkomen (met een breed inkomstenbegrip, zoals inkomen uit arbeid, onderneming en vermogen) en heeft u niet periodiek verrekend, dan zal het er waarschijnlijk op neerkomen dat – kort door de bocht geformuleerd – u met elkaar moet afrekenen als ware er een gemeenschap.

Er worden geen bezittingen verdeeld, maar u moet wel met elkaar de waarde van vermogensbestanddelen verrekenen. Afhankelijk van de wijze waarop de huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden zijn ingericht, kan het zijn dat bepaalde vermogensbestanddelen niet door de verrekening worden geraakt. Het kan dus zomaar zijn dat de één op grond van de huwelijksvoorwaarden meer moet afrekenen dan hij/zij dacht, respectievelijk dat de ander meer rechten heeft dan hij/zij dacht. Zeker wanneer in de huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden gekozen is voor een ruim inkomensbegrip en een ondernemer bij een scheiding is betrokken en die ondernemer zich bedient van bijvoorbeeld één of meer besloten vennootschappen, dan kan dat financieel heel anders uitpakken dan verwacht.

Zorg er dus voor dat periodiek verrekend wordt. Dat voorkomt later problemen en is overigens wel zo fair: door de periodieke verrekening kan ieder van de partners met hetgeen hem/haar toekomt vervolgens zelf het zijne of het hare doen. Beleggen en winst maken (of verlies lijden) of ondernemen (en winst of verlies maken). Dat raakt de ander dan niet meer en ieder kan autonoom blijven beschikken over zijn/haar vermogen.


Opzoek naar een
ervaren mediator?

Tijdens een mediation is er veel meer ruimte om te werken aan de onderlinge communicatie.